Búsqueda por Autor o Título del Libro

sábado, 23 de noviembre de 2013

Dispara, Yo ya Estoy Muerto

Portada libro Dispara, yo ya estoy muertoEn general me ha gustado, pues, me lo he leído con ganas y no se me ha hecho pesado. El problema más grande de este libro es que es un calco de la novela de Ken Follet (en un contexto diferente) pero en una versión reducida en lugar de hacer una trilogía.
La historia, a mi pobre entender, está bien narrada y está bien enlazada con unos algunos personajes entrañables por no hablar de las dos familias y de su relación que me parece maravillosa. Pero si se hubiese explicado de una manera más original creo que la novela hubiese subido a otro nivel.
Esta novela me ha servido para situarme en la guerra entre los árabes palestinos y los judíos y creo que el libro refleja bien la situación entre los dos "bandos". Sobre este conflicto, con lo que se explica en la novela y con lo que se ve en la televisión me parece que será algo eterno pues siempre están igual y nunca se ponen de acuerdo, los puedo entender y no estoy de parte de nadie pero me parece que en este caso siempre gana Israel y los árabes palestinos como se despisten se van a quedar sin nada, por otra parte me parece mentira que los israelíes que han sufrido tanto y han padecido tantas muertes no sean capaces de poner paz y dejar de fundar asentamientos, no sé, supongo que hay muchas cosas que se me escapan.
Como os podréis imaginar en esta historia pasa absolutamente de todo ya que son muchas cosas las que ocurren.
Hay una cosa que me ha sucedido y es que al acabar el libro he tenido la sensación de que habían pasado muchos años, es como si hubiera envejecido (y no es por que el libro sea aburrido).
Es una novela que está bien pero antes recomendaría otras novelas. A no ser que estéis interesados en este conflicto.

En general m'ha agradat, doncs, m'ho he llegit amb ganes i no se m'ha fet pesat. El problema més gran d'aquest llibre és que és un calc de la novel·la de Ken Follet (en un context diferent) però en una versió reduïda en lloc de fer una trilogia.
La història, al meu pobre entendre, està ben narrada i està ben enllaçada amb uns alguns personatges entranyables per no parlar de les dues famílies i de la seva relació que em sembla meravellosa. Però si s'hagués explicat d'una manera més original crec que la novel·la hauria pujat a un altre nivell.
Aquesta novel·la m'ha servit per situar-me en la guerra entre els àrabs palestins i els jueus i crec que el llibre reflecteix bé la situació entre els dos "bàndols". Sobre aquest conflicte, amb el que s'explica en la novel·la i amb el que es veu en la televisió em sembla que serà alguna cosa eterna doncs sempre estan igual i mai es posen d'acord, els puc entendre i no estic de part de ningú però em sembla que en aquest cas sempre guanya Israel i els àrabs palestins com es despistin es quedaran sense res, d'altra banda em sembla mentida que els israelians que han sofert tant i han patit tantes morts no siguin capaces de posar pau i deixar de fundar assentaments, no sé, suposo que hi ha moltes coses que se m'escapen.
Com us podreu imaginar en aquesta història passa absolutament de tot, ja que són moltes coses les que ocorren.
Hi ha una cosa que m'ha succeït i és que en acabar el llibre he tingut la sensació de què havien passat molts anys, és com si hagués envellit (i no és perquè el llibre sigui avorrit).
És una novel·la que està ben però abans recomanaria altres novel·les. Tret que estigueu interessats en aquest conflicte.

DISPARA, YO YA ESTOY MUERTO
Julia Navarro
Nº de páginas: 912 págs.
Editorial: PLAZA & JANES EDITORES
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788401354694
Año edicón: 2013

sábado, 9 de noviembre de 2013

La Maldición de Cristo

Portada libro La Maldición de CristoAl empezar a leerlo me parecía un poco aburrido pero a medida que avanzaba me iba gustando más hasta que lo he finalizado y puedo decir que me lo he pasado muy bien, me ha entretenido hasta el punto que os lo recomiendo.
Cierto es que no es el libro más original del mundo, no obstante, la trama me ha gustado a pesar de que hay trozos un poco peliculeros pero bueno hasta en los mejores "bestsellers" hay fragmentos peliculeros.
La historia está bien unida dándole una "realidad" pese a ser una historia ficticia. En general los personajes están bien construidos incluso el personaje más irreal parece real. Este personaje tan "misterioso" me ha encantado, tan lleno de bondad, de dulzura, de carisma, de calma.... 
La manera de combinar los capítulos del presente con los del pasado ayudan a entender mejor la historia sumándole que éstos son cortos le dan mucha agilidad a la obra. Hablando de duración, al ser un libro corto no se hace pesado y el hecho de que las descripciones que se hacen a lo largo de la novela estén bien escritas y de manera clara resulta muy fácil para el lector meterse en el libro y pasar un buen rato.
También me ha gustado el final, no sé, me esperaba algo diferente pero en cierta manera creo que el final enlaza bien con la historia y tiene su sentido.
Creo que teniendo en cuenta que es un libro corto y si se tiene un poquito de paciencia vale la pena leerlo porque a medida que vas leyendo hay algo que no te deja que pares y a la que te das cuenta la novela se ha acabado.

En començar a llegir-ho em semblava una mica avorrit però a mesura que avançava m'anava agradant més fins que ho he finalitzat i puc dir que m'ho he passat molt bé, m'ha entretingut fins al punt que us ho recomano.
Cert és que no és el llibre més original del món, no obstant això, la trama m'ha agradat a pesar que hi ha trossos una mica de pel·lícula però bé fins i tot en els millors "bestsellers" hi ha fragments de pel·lícula.
La història està ben unida donant-li una "realitat" malgrat ser una història fictícia. En general els personatges
estan ben construïts, fins i tot, el personatge més irreal sembla real. Aquest personatge tan "misteriós" m'ha encantat, tan ple de bondat, de dolçor, de carisma, de calma....
La manera de combinar els capítols del present amb els del passat ajuden a entendre millor la història sumant-li que aquests són curts li donen molta agilitat a l'obra. Parlant de durada, en ser un llibre curt no es fa pesat i el fet que les descripcions que es fan al llarg de la novel·la estiguin ben escrites i de manera clara resulta molt fàcil per al lector ficar-se en el llibre i passar una bona estona.
També m'ha agradat el final, no sé, m'esperava alguna cosa diferent però en certa manera crec que el final enllaça bé amb la història i té el seu sentit.
Crec que tenint en compte que és un llibre curt i si es té una miqueta de paciència val la pena llegir-ho perquè a mesura que vas llegint hi ha alguna cosa que no et deixa que t'aturis i a la qual t'adones la novel·la
s'ha acabat.

LA MALDICIÓN DE CRISTO
JS Ortega
http://about.me/jsortega

sábado, 2 de noviembre de 2013

Circo Máximo

Portada libro Circo MáximoEsta es la segunda parte de la trilogía de Trajano, que comenzó con "Los asesinos del emperador" y me ha parecido magnifica, es de esas novelas que enganchan, que cuando las lees te olvidas de todo.
La mezcla que hace entre la realidad y la ficción es de gran maestro donde solamente lo que son entendidos en la materia sabrán distinguir lo real de lo ficticio. Teniendo en cuenta lo dicho, la fusión (realidad-ficción) que se produce a lo largo de las tramas (dentro de la historia principal) que se van desarrollando paralelamente a lo largo de la novela parecen reales, ya que el autor ha sabido aprovechar muy bien los vacíos históricos de esa época.
Hay situaciones en que el autor nos dice en qué lugar y en qué momento ocurre la escena ofreciéndonos una "visión peliculera" pero por escrito.
 En este libro podemos encontar una muy buena historia que para nada se hace pesada, mucha diversión, emoción, tensión, algunas batallas, unos personajes creíbles (algunos geniales y con mucha personalidad) y una trama con tramas paralelas.
En resumen, una novela que se ha de leer sí o sí.

Aquesta és la segona part de la trilogia de Trajà, que va començar amb "Els assassins de l'emperador" i m'ha semblat magnifica, és d'aquestes novel·les que enganxen, que quan les llegeixes t'oblides de tot.
La mescla que fa entre la realitat i la ficció és de gran mestre on solament el que són entesos en la matèria sabran distingir el real del fictici. Tenint en compte el que s'ha dit, la fusió (realitat-ficció) que es produeix al llarg de les trames (dins de la història principal) que es van desenvolupant paral·lelament al llarg de la novel·la semblen reals, ja que l'autor ha sabut aprofitar molt bé els buits històrics d'aquesta època.
Hi ha situacions en què l'autor ens diu en quin lloc i en quin moment ocorre l'escena oferint-nos una "visió peliculera" però per escrit.
En aquest llibre podem trobar una molt bona història que per res es fa pesada, molta diversió, emoció, tensió, algunes batalles, uns personatges creïbles (alguns genials i amb molta personalitat) i una trama amb trames paral·leles.
En resum, una novel·la que s'ha de llegir sí o sí.

CIRCO MÁXIMO
Santiago Posteguillo
Nº de páginas: 1200 págs. 
Editorial: PLANETA 
Lengua: ESPAÑOL 
Encuadernación: Tapa dura 
ISBN: 9788408117117 
Año edicón: 2013 
Plaza de edición: BARCELONA